/ 5 نظر / 16 بازدید
عسل فومنی

زندگی رسم خویشاوندی است زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ پرسشی دارد اندازه ی عشق زندگی چیزی نیست که لب طاقچه ی عادت از یاد من و تو برود زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی می پیچد زندگی مجذور آیینه است زندگی گل به توان ابدیت زندگی ضرب زمین در ضربان دل ماست زندگی هندسه ی ساده و یکسان نفسهاست

سی سیب

خیلی زیباست .ای کاش قسمت ما هم می شد .

نیلو

دلم می خواد........[نگران]

عاشق کوهستان

به به .... یاحسین(ع) طاعات و عبادات و زیارتتون قبول حق باشه[گل]