شوق مدینه دارد امشب دلم

ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻓﺮﯾﻨﺶ ﻫﺴﺖ ﺧﺎﮐﺶ

ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺁﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﺟﺎﻥ ﭘﺎﮐﺶ

ﭼﺮﺍﻍ ﺍﻓﺮﻭﺯ ﭼﺸﻢ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﻨﺶ

ﻃﺮﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻓﺮﯾﻨﺶ

ﺳﺮ ﻭ ﺳﺮﻫﻨﮓ، ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻭﻓﺎ ﺭﺍ

ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻﺭ ﻭ ﺳﺮ، ﺧﯿﻞ ﺍﻧﺒﯿﺎ ﺭﺍ

ﻣﻦ ﺁﻥ ﺗﺸﻨﻪ ﻟﺐ ﻏﻤﻨﺎﮎ ﺍﻭﯾﻢ

ﮐﻪ ﺍﻭ ﺁﺏ ﻣﻦ ﻭ ﻣﻦ ﺧﺎﮎ ﺍﻭﯾﻢ . . (نظامی)

/ 7 نظر / 22 بازدید
tanha

گاهی آنقدر تنها می شوم که خدا هم به تقدیر می گوید : کمی مهربانتر باش !

raha1079

´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´ ´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´ ´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´

قاصدک

سلام چه قدر تغییر کرده وبلاگتون :)

من غلام قمرم

سلام ممنون از لطفتون دنبال وزن و قافيه بودم تمام عمر شاعر شدن حواس مرا از تو پرت كرد...

عسل فومنی

دوست عزیزم سلام اعیاد شعبانیه بر شما مبارک

نیلو

دلتنگم... ممنون از تصویر قشنگی که گذاشتی