قلت ها و ذلت ها

حضرت امام هادی علیه السلام :

نارضایتی پدر و مادر، قلت را به دنبال دارد و به ذلت می کشاند . 

(مسند الامام الهادی ، ص 303 )

ﺍﻟﻌُﻘﻮﻕُ ﻳُﻌﻘِﺐُ ﺍﻟﻘِﻠَّﻪَ ، ﻭﻳُﺆَﺩّﻱ ﺇﻟَﻰ ﺍﻟﺬِّﻟَّﺔِ

/ 0 نظر / 30 بازدید