ای دست گیر صبح قیامت سرم فدات

زمین همیشه تو را با برادرت می دید

تو ماه بودی و نام برادرت خورشید

چقدر در حرمت بوی عشق می آید 

خیال می کنم عطر دمشق می آید

شبی که فال بجز عشق را نمی آورد

دلم برای زیارت بهانه می آورد

/ 1 نظر / 16 بازدید
مهدی

. . از خدا پرسیدم: خدایا چطور می‌توان بهتر زندگی کرد؟ خدا جواب داد:گذشته‌ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر، با اعتماد زمان حالت را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو. ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه‌ای انداز.هیچ‌گاه به باورهایت شک نکن، شک‌هایت را باور نکن؛ زندگی شگفت‌انگیز است فقط اگر بدانید که چطور زندگی کنید؛ مهم این نیست که قشنگ باشی، قشنگ این است که مهم باشی! حتی برای یک نفر؛ مهم این نیست که شیر باشی یا آهو مهم این است که با تمام توان شروع به دویدن کنی؛ کوچک باش و عاشق... که عشق می‌داند آئین بزرگ کردنت را؛ بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو باکسی؛ موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن؛ فرق نمی‌کند گودال آب کوچکی باشی یا دریای بیکران ... زلال که باشی آسمان در توست.