کودکی با داغ‌های عاشورا

یا أباجعفر

یا محمد بن علی ایها الباقر یا بن رسول الله... 

ﺗﻮ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﺧﻠﻖ ﺟﺎ ﺩﺍﺭﻱ

ﻧﻮﺭﻱ ﻭ ﺟﻠﻮﻩ ﻱ ﺧﺪﺍ ﺩﺍﺭﻱ

ﺛﻤﺮ ﻧﺨﻞ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﻛﻪ ﻧﺴﺐ

ﺯ ﺣﺴﻴﻦ ﻭ ﺯ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺩﺍﺭﻱ

ﭘﺴﺮ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﻫﺴﺘﻲ

ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﻲ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺑﻼ ﺩﺍﺭﻱ

ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻱ ﺯ ﻻﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻄﺶ

ﺑﺮ ﺩﻟﺖ ﺩﺍﻍ ﻛﺮﺑﻼ ﺩﺍﺭﻱ

 

ﺗﻮ ﻏﺮﻭﺏ ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻱ

ﻋﻤﻪ ﻱ ﻗﺪ ﺧﻤﻴﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻱ

 

ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﮔﺮﺩ ﻏﺼﻪ ﭘﺎﺷﻴﺪﻧﺪ

ﺑﺎ ﺳﺮ ﺗﻴﻎ ﻭ ﻧﻴﺰﻩ ﮔﻞ ﭼﻴﺪﻧﺪ

ﺩﺳﺘﻬﺎﻱ ﺳﻴﺎﻩ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮ

ﺳﻨﮕﻬﺎﻱ ﻛﺒﻮﺩ ﺑﺎﺭﻳﺪﻧﺪ

ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ

ﺳﻴﻠﻲ ﻭ ﺗﺎﺯﻳﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺩﻳﺪﻧﺪ

ﻣﺮﺩﻡ ﻛﻮﭼﻪ ﻱ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﻫﺎ

ﺩﻭﺭ ﺳﺮﻫﺎ ﻣُﺪﺍﻡ ﺭﻗﺼﻴﺪﻧﺪ

ﺑﻲ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻳﺘﻴﻢ

ﺭﻭﻱ ﺧﺸﺖ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻧﺪ

 

ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻏﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﺕ ﺁﻣﺪ

ﻛﻮﺩﻛﻲ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﻣﻲ ﺯﺩ

 

(ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ)

/ 2 نظر / 35 بازدید
خسرو پیری

آرزویم برایت این است: در میان مردمی که می دوند "برای زنده بودن" آرام قدم برداری برای " زندگی کردن" پیشاپیش عید قربان مبارک[گل][گل][گل][گل]

پیمان اوریا

سلام.وبلاگ زیبا و وزینی دارید در صورت تمایل وبلاگ بنده را با نام (دل نوشته های روزگار پاییزی من)در وبلاگ خود لینک کنید و نام لینک وبلاگ خود را برایم ارسال کنید... با تشکر[گل][گل][گل]