مشق های اشتیاق

گوش کن ای نگاهم! ..

ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻮﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ :

 

- ﺍﻟﻘَﺼﺪُ ﺇﻟَﻰ ﺍﻟﻠّﻪ ِ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑِﺎﻟﻘُﻠُﻮﺏِ ، ﺃﺑﻠَﻎُ ﻣِﻦ ﺇِﺗﻌﺎﺏِ ﺍﻟﺠَﻮﺍﺭِﺡِ ﺑِﺎﻷﻋﻤﺎﻝِ

عزم ﺧﺪﺍ کردن با قلب ها رساننده تر است از رنج دادن به اعضا با اعمال 

 

- ﺍﻷﻳﺎﻡُ ﺗَﻬﺘِﻚُ ﻟَﻚَ ﺍﻷﻣﺮَ ﻋَﻦِ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭِ ﺍﻟﻜﺎﻣِﻨَﺔِ

ﺭﻭﺯها امر را برایت ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ از اسرار نهان

 

   + aydın saheli ; ۱:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/٢٠
comment نظرات ()