مشق های اشتیاق

» ۱٩٩۳/٢/۱٠ :: حیاط پشتی (پست ثابت)
» ۱۳٩۳/۸/۱٥ :: سلام!
» ۱۳٩۳/۸/۱ :: دستم تهی و لطف تو بی پایان
» ۱۳٩۳/۸/۱ :: یارب___
» ۱۳٩۳/٧/٢٧ :: یا علی مددی . . .
» ۱۳٩۳/٧/٢۱ :: خدایا شکرت..
» ۱۳٩۳/٧/۱۸ :: یا اَبَا الْحَسَنِ یا عَلِىَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ! . . .
» ۱۳٩۳/٧/۱۸ :: قلت ها و ذلت ها
» ۱۳٩۳/٧/۱٤ :: راز دهر...
» ۱۳٩۳/٧/۱٠ :: کودکی با داغ‌های عاشورا
» ۱۳٩۳/٧/٩ :: مؤمن یعنى ..
» ۱۳٩۳/٧/٩ :: تنفس قلب ها
» ۱۳٩۳/٧/٤ :: مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیَانِ
» ۱۳٩۳/٧/۳ :: بأبی أنت و أمی و نفسی یا أباجعفر
» ۱۳٩۳/٧/٢ :: ﭘﺴﺮﺕ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ...
» ۱۳٩۳/٦/٢٧ :: بی تو دستام مثل شاخه های خشک ...
» ۱۳٩۳/٦/٢٢ :: . . ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﻢ . . پریشانم . .
» ۱۳٩۳/٦/٢٢ :: ﺑﺒﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪﯼ ﺻﺤﻨﺖ ﭘﻨﺎﻩ ﺁﻭﺭﺩﻡ..
» ۱۳٩۳/٦/٢۱ :: ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﯼ ﻏﯿﺮﻱ ﻧﻨﺸﺎﻧﯽ
» ۱۳٩۳/٦/٢٠ :: ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮ....
» ۱۳٩۳/٦/۱٩ :: مهرت ﻋﺠﯿﺐ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
» ۱۳٩۳/٦/۱٩ :: ﮐﺮﺍﻣﺖ ﻫﺴﺖ ﺁﻥ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﭘﯿﺪﺍ
» ۱۳٩۳/٦/۱۸ :: ﯾﻮﺳﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ ! ﻣﺮﺍ ﺗﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺨﻮﺍﻥ
» ۱۳٩۳/٦/۱٧ :: ﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺲ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ..
» ۱۳٩۳/٦/۱٧ :: ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪﺍﯼ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻳﺎ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻟﺤُﺠﺞ !
» ۱۳٩۳/٦/۱٧ :: ﺷﮑﺮ ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﻓﺎﻝ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ شما ﺯﺩﻧﺪ
» ۱۳٩۳/٦/۱٦ :: ﺍﯼ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﮔﺮﻡ ...
» ۱۳٩۳/٦/۱٦ :: دﺳﺘﻢ ﺑﮕﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﺭﺍﻩ ﭼﺎﺭﻩ ﻧﯿﺴﺖ
» ۱۳٩۳/٦/۱٦ :: دﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮ ﮔﺪﺍﻳﺖ ﺭأﻓﺘﻲ ﻛﻦ
» ۱۳٩۳/٦/۱٦ :: ﺍﺯ ﺗﻮ ﻭ ﺍﺯ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻮﯼ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
» ۱۳٩۳/٦/۱٦ :: ﺧﺪﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻗﺴﻤﺘﻢ ﮐﻨﺪ ای کاش
» ۱۳٩۳/٦/۱٦ :: ﺍﻣﺸﺐ ﺩﻟﻢ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻮﺍﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ
» ۱۳٩۳/٦/۱٥ :: ﺷﮑﺮ ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪﯼ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﻡ
» ۱۳٩۳/٦/۱۳ :: ﻣﺮﺍ ﺧﯿﺲ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﮐﻦ . .
» ۱۳٩۳/٦/۱٢ :: ﺳﻼﻡ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ! ﺳﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻣﺎﻩ !
» ۱۳٩۳/٦/۱۱ :: اگر دست نگیری به سرم می آید
» ۱۳٩۳/٦/۱۱ :: شاید که...
» ۱۳٩۳/٦/۱۱ :: ﺧﺪﺍﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯽ ﭘﻨﺎﻩ ﺟﺎ ﺑﺪﻫﯽ
» ۱۳٩۳/٦/۱٠ :: ﺍﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﺭﻓﯿﻊ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ! ...
» ۱۳٩۳/٦/۱٠ :: ﻣﺎ ﮔﺪﺍ ﻭ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﯼ ﻋﺸﻖ
» ۱۳٩۳/٦/۱٠ :: ﻣﺜﻞ ﻧﺴﯿﻢ ، ﺩﺭ ﺣﺮﻡ ﺁﺭﺍم می شوم ...
» ۱۳٩۳/٦/٩ :: ﺩﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺭﺩﻡ ﻧﮑﻦ بانو !
» ۱۳٩۳/٦/۸ :: ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ . .
» ۱۳٩۳/٦/۸ :: ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﮐﺮﻣﺖ ﺑﺎﺯ ﺩﺭﺍﺯ ﺍﺳﺖ . . .
» ۱۳٩۳/٦/۸ :: ﺑﺮ ﺳﻔﺮﻩ ی عنایت و لطفت نشان مرا
» ۱۳٩۳/٦/۸ :: ﮐﻮﯼ ﺗﻮ ﺁﺭﺍﻡ ﺩﻝ ﻭ ﺟﺎﻥ من
» ۱۳٩۳/٦/۸ :: ﻧﺴﻴﻢ ﻣﺮﻗﺪﺗﺎﻥ ﻋﻄﺮ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎﻍ ﺑﻬﺸﺖ
» ۱۳٩۳/٦/٧ :: ای عمه ی ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ! ﺍﺷﻔﻌﻲ ﻟﻨﺎ
» ۱۳٩۳/٦/٧ :: ﺳﺮﻡ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﻗﺪﻭﻡ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻭﺍﺭﺕ
» ۱۳٩۳/٦/٧ :: ﺑـــﯽ ﻧﮕـﺎﻫـــﺖ ﻧﻤـﯽ ﺷــﻮﻡ ﺁﺩﻡ
» ۱۳٩۳/٦/٧ :: گوشه ی چشم تو را می طلبم دخت علی !
» ۱۳٩۳/٦/٧ :: دختر بدین جلال، نپرورده مام دهر . . . .
» ۱۳٩۳/٦/٧ :: تو آمدی که رحمت دنیای ما شوی . .
» ۱۳٩۳/٦/٧ :: همشیره ی امام خراسان خوش آمدی
» ۱۳٩۳/٦/٧ :: این آستانه ای است که باب الرضای ماست
» ۱۳٩۳/٦/٧ :: ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﻗﺪ ﺗﻮ ﺑﻮﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥ
» ۱۳٩۳/٦/٦ :: ﺍﻣﺸﺐ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺸﻨﻪ ﯼ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺗﻮ ﻣﻨﻢ
» ۱۳٩۳/٦/٦ :: باز مرا ببر به همسایگیت
» ۱۳٩۳/٦/٦ :: ای دست گیر صبح قیامت سرم فدات
» ۱۳٩۳/٦/٦ :: ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ! ﻣﺮﺍ ﺭﺩ ﻧﮑﻦ
» ۱۳٩۳/٦/٦ :: ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺧﺪﺍ ﮐﻮﭼﯿﺪ . .
» ۱۳٩۳/٦/٦ :: ﻣﺮﻍ ﺧﯿﺎﻝ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﯾﻤﺖ ﭘﺮﯾﺪﻩ است .
» ۱۳٩۳/٦/٦ :: ﺧﺪﺍ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ
» ۱۳٩۳/٦/٥ :: ﻟﻄﻔﺖ ﻣﺪﺍﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻠﺖ ﺷﺪﻡ
» ۱۳٩۳/٦/٥ :: ﻣﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻨﻲ ﻣﺮﺍ
» ۱۳٩۳/٦/٥ :: ﻳﻚ ﺻﺒﺢ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺩﻋﺎ ﻛﻨﻰ؟!
» ۱۳٩۳/٦/٥ :: ﭼﻨﺪﯾﺴﺖ ﺭﻭﺯی ام ﻧﺸﺪﻩ ﺯﺍﺋﺮﺕ ﺷﻮﻡ ..
» ۱۳٩۳/٦/٢ :: هر چه خدا خواست
» ۱۳٩۳/٥/۳۱ :: خواهد آمد ای دل دیوانه ام! ..
» ۱۳٩۳/٥/۳٠ :: ﺧﺎﻟﯿﺴﺖ ﺩﺭ ﺑﻘﯿﻊ ﻏﺮﯾﺐ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﻣﺎ
» ۱۳٩۳/٥/٢۸ :: اقرار بندگی کن و اظهار چاکری
» ۱۳٩۳/٥/٢۱ :: برای غیرِ همسر
» ۱۳٩۳/٥/۱٦ :: بگیر دست مرا و ببر به بارانت
» ۱۳٩۳/٥/۱٤ :: سکوت! . .
» ۱۳٩۳/٥/۱٤ :: کاش یک شب شمع بودم در شب تار بقیع
» ۱۳٩۳/٥/۱٠ :: انسان ها...
» ۱۳٩۳/٥/۱٠ :: لحظه های رحمت
» ۱۳٩۳/٥/۸ :: ﺭﺣﻢ ﺁﺭ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻭ ﻃﺎﻗﺘﻢ ﺭﻓﺖ به باد
» ۱۳٩۳/٥/٥ :: ضرورت آشنا شدن با احادیث ظهور
» ۱۳٩۳/٥/٤ :: دستی بکش روی سرم قرآن ناطق !
» ۱۳٩۳/٥/۳ :: ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی
» ۱۳٩۳/٤/۳٠ :: دلم شکسته خدایا مرا اجابت کن
» ۱۳٩۳/٤/۳٠ :: یا رب! دعای خسته دلان مستجاب کن
» ۱۳٩۳/٤/٢٧ :: ما را به دعا کاش فراموش نسازند _____
» ۱۳٩۳/٤/٢٦ :: ﺗَﻬَﺪَّﻣَﺖ ﻭ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺭﮐﺎﻥُ ﺍﻟﻬُﺪﯼ
» ۱۳٩۳/٤/٢۳ :: ﻣﺠﻨﻮﻥ کوچه ﻫﺎﯼ ﻏﻤﻢ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮ
» ۱۳٩۳/٤/٢۳ :: ای مهربان شهر مدینه! امام من!
» ۱۳٩۳/٤/٢٢ :: مست دستان کریمم
» ۱۳٩۳/٤/۱٩ :: خیابان لاله زار، زیر تیر چراغ برق
» ۱۳٩۳/٤/۱٧ :: . . به نام مادرها
» ۱۳٩۳/٤/۱٥ :: سحرگاه کربلا (6رمضان)
» ۱۳٩۳/٤/٩ :: روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده
» ۱۳٩۳/٤/۸ :: امتحان اخلاص
» ۱۳٩۳/٤/٦ :: ﻣﻦ ﻭ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﭼﻪ ﻭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ
» ۱۳٩۳/٤/٢ :: زوجه ی مسلمان
» ۱۳٩۳/۳/۳٠ :: ﻣﻦ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ، ﺯﻧﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺷﺪ...
» ۱۳٩۳/۳/٢٥ :: این چنین خوار و پریشان تا به کی؟!
» ۱۳٩۳/۳/٢٢ :: هنوز منتظرم هدیه ی هدایت را
» ۱۳٩۳/۳/۱۳ :: ﺳﯿﺪﺍﻟﺴﺎﺟﺪﯾﻦ ! ﺩﻋﺎﯾﯽ ﮐﻦ
» ۱۳٩۳/۳/۱٢ :: من فقط تشنه ی یک جرعه نگاهت هستم
» ۱۳٩۳/۳/۱٢ :: ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺩﻳﺪﻥ ﺗﻮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺯ ﺳﺎﺋﻠﺖ...
» ۱۳٩۳/۳/۱٠ :: زینت فردوس ! سلامٌ علیک
» ۱۳٩۳/۳/٥ :: شوق مدینه دارد امشب دلم
» ۱۳٩۳/۳/٤ :: أیُّهَا الْکَاظِمُ یَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ...
» ۱۳٩۳/٢/۳٠ :: خوش گفتار . . .
» ۱۳٩۳/٢/٢٩ :: . . بگو !
» ۱۳٩۳/٢/٢۸ :: شیعه یعنی . . .
» ۱۳٩۳/٢/٢٤ :: امان از دلِ ..
» ۱۳٩۳/٢/٢٤ :: محبوبِ زشت، منفورِ زیبا
» ۱۳٩۳/٢/٢٢ :: مدد ز غیر تو ننگ است یا علی مددی
» ۱۳٩۳/٢/٢٠ :: گوش کن ای نگاهم! ..
» ۱۳٩۳/٢/۱٥ :: « کاش می شد.... ‏»
» ۱۳٩۳/٢/۱٤ :: جار بزن دلم..
» ۱۳٩۳/٢/۱۳ :: از سامری امید به غیر از خُوار نیست
» ۱۳٩۳/٢/۱۳ :: رُوحِی لِرُوحِکَ الْفِداءُ یا أبالْحَسَن
» ۱۳٩۳/٢/۱۱ :: آقای عالَم
» ۱۳٩۳/٢/۱٠ :: سلام..