مشق های اشتیاق

سلام!

دیگر در پرشین بلاگ بروزرسانی نخواهم کرد، گرچه فعلا در تانگو ادامه دارم

از هیچ یک از دوستانی که در گذشته ی دور و نزدیک همراه بودند جز خوبی ندیدم

صمیمانه سپاسگزارم و.. حلالیت می خواهم.

التماس دعا

 my tango page 

   + aydın saheli ; ٧:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۸/۱٥
comment نظرات ()

دستم تهی و لطف تو بی پایان

ﺍﯼ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ تو رﺍ ﺧﺪﺍ ﻭﻟﯽ ﺍَﺩْﺭِﮐْﻨﯽ

ﺑﺮ ﺗﻮ ﺯ ﻧﺒﯽ ﻧﺺّ ﺟﻠﯽ ﺍَﺩْﺭِﮐْﻨﯽ

ﺩﺳﺘﻢ ﺗﻬﯽ ﻭ ﻟﻄﻒ ﺗﻮ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﺴﺖ

ﯾﺎ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻠﯽ ﺍَﺩْﺭِﮐْﻨﯽ

(ابوسعید)

   + aydın saheli ; ٤:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۸/۱
comment نظرات ()

یارب___

ﯾﺎ ﺭﺏ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺍﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻭ ﺁﻝ

ﺁﻥ ﺷﯿﺮ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺟﻞ ﺟﻼﻝ

ﮐﺎﻧﺪﺭ ﺳﻪ ﻣﮑﺎﻥ ﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻫﻤﻪ

ﺍﻧﺪﺭ ﺩﻡ ﻧﺰﻉ ﻭ ﻗﺒﺮ و ﻫﻨﮕﺎﻡ سؤال

 

ﺍﯼ ﺷﯿﺮ ﺧﺪﺍ ﺍﻣﯿﺮ ﺣﯿﺪﺭ ﻓﺘﺤﯽ

ﻭﯼ ﻗﻠﻌﻪ ﮔﺸﺎﯼ ﺩﺭ ﺧﯿﺒﺮ ﻓﺘﺤﯽ

ﺩﺭﻫﺎﯼ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﺮ ﺭﺧﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ

ﺍﯼ ﺻﺎﺣﺐ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭ ﻭ ﻗﻨﺒﺮ ﻓﺘﺤﯽ

(ابوسعید)

فتحی: فرجی، گشایشی.

   + aydın saheli ; ۸:٠٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۸/۱
comment نظرات ()